Hodina Země 2011

20.03.2011 19:53

V sobotu 26. března mezi 20:30 a 21:30 proběhne na území ČR Hodina Země 2011. Pomijíme dezinformační tvrzení o tom, že světlo podporuje kriminalitu. Samozřejmě, že opak je pravdou. Demonstrativní vypnutí veřejného osvětlení, byť jen na hodinu, je ohrožením majetku, ale hlavně zdraví a dokonce i životů. Proto se obracíme na správu obcí s prosbou o projevení solidarity jiným způsobem.

Souhlasíme však s tím, že jedna hodina nic neznamená. Jedním z cílů činnosti naší Společnosti je podpora rozvoje bezpečného a ekonomického veřejného osvětlení, které je současně ohleduplné k životnímu prostředí. Nabízíme vám svoji pomoc. Naši odborníci zpracují rozbor osvětlení ve vaší obci a navrhnou opatření, která sníží světelnou zátěž nočního prostředí. Můžete tak přispět ke zlepšení trvale, ne jen manifestací trvající pouhou  hodinu.

Více najdete zde, Kontakt na nás je zde.