Ekologicky a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce"

11.11.2014 13:45

Dne 11.11.2014 se v prostorách krajského úřadu v Českých Budějovicích uskutečníl seminář "Ekologicky a ekeonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce". Tohoto se mináře se zúčastnil předseda SRVO Ing. Jiří Skála a další 2 členové SRVO - agentura SEVEN (Ing. Michal Staše) a společnost Energy Consulting Service, s.r.o. (Ing. Martin Škopek Ph. D.). Účastníkům semináře z řad měst a obcí byly postupně prezentována následující témata z obalsti veřejného osvětlení:

Inteligentní veřejné osvětlení - Michal Staša, SEVEn o.p.s.

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost – Jiří Skála, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Nové trendy v technologiích pro veřejné osvětlení – Jiří Skála, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení – proč a jak ho využít – Jiří Skála, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Koncepční přístup základem úspěchu – plán obnovy, energetický audit a posudek a jiné dokumenty – Martin Škopek, Energy Consulting Service, s.r.o.

 

Na závěr vystoupil se svou prezentací také nezdolný propagátor světelného zmečištění Ing. Jan Holan z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR, jehož tématem bylo Světelné znečištění – jak mu předcházet?