Dopravní snídaně v plném proudu

30.05.2015 22:38

Dne 29.5.2015 se uskutečnila již pátá Dopravní snídaně s BESIPem. Po Moravskoslezském, Ústeckém, Olomouckém a Pardubickém kraji se tentokráte Dopravní snídaně konala v kraji Jihočeském. Předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála prezentoval téma „Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“ a to výhradně na průjezdních úsecích obcí. Přítomné účastníky Dopravní snídaně seznámil jednak s legislativním nedořešením zodpovědnosti za dodržování kvality osvětleného dopravního prostoru na těchto úsecích. Příčina tkví v různém vlastnictví silnice a veřejného osvětlení. V další části prezentace pokračoval statistikou následků dopravní nehodovosti za rok 2014 v jednotlivých krajích na průjezdních úsecích obcí. Poté prezentoval alarmující výsledky aktuálního stavu kvality osvětleného dopravního prostoru. V závěru vyzval předseda Ing. Jiří Skála přítomné, aby každý svým dílem podpořil a zasadil se o dodržování kvality osvětleného dopravního prostoru na průjezdních úsecích obcí a zasadil se tak o plnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.