Dopravní snídaně s BESIPEM

15.12.2014 13:47

V prostorách Clarion Congress hotelu v Praze se dne 15.12.2014 se konal 14. a zároveň závěrečný díl druhého ročníku Dopravní snídaně s BESIPem.

Seriál dopravních snídaní byl vytvořen jako projekt pravidelnch společenských setkání špičkových odborníků na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy. Smyslem akcí byla  vzájemná výměna názorů na pozitivní i negativní trendy v oboru, prezentace nových technologií, otázky etických, kulturních i společenských s budováním a provozem dopravní infrastruktury. Cílem dopravních snídaní bylo přispění k realizaci dopravních opatření v jednotlivých krajích.

Odborným partnerem těchto akcí se stala také Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení i Česká společnost pro osvětlování. Nosným tématem byly nejen konkrétní ukázky chybně osvětlených dopravních lokalit spojených a konkrétními změnami, které vedly ke zlepšení dopravní bezpečnostni ale také prezentace "Analýzové trilogie" vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Účastí SRVO na projektu dopravních snídaní pokračuje prezentace významu kvalitního veřejného osvětlení mezi partnery, kterými jsou BESIP, ředitelství Služby dopravní policie, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Ředitelství silnic a dálnic, Správa a údržba silnic, Státní fond dopravní infrastruktury. Ohlasy na výsledky "Analýzové trilogie" jsou další podporou v dosažení vytýčeného cíle.