41. JARNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO 2012

03.05.2012 13:49

SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ a společnost IZOL-PLASTIK s.r.o. pořádalo ve dnech 31.5. až 1.6. 2012 v Brně tradiční 41. JARNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ SRVO 2012

Program semináře:
Čtvrtek 31. 5. 2012 hotel Kozák
9:00 – 10:00 Prezence účastníků, ubytování, instalace výstav
Dopolední blok
10:00 Zahájení Odborného technického semináře SRVO jaro 2012
10:15 Mgr. Viktor Salač Představení a aktivity společnosti IZOL- PLASTIK s.r.o.
Blok hostů společnosti IZOL-PLASTIK s.r.o.
11:00 Ing. Tomáš Maixner, SRVO Informace o jednání MŽP a SRVO, závaznost norem pro VO
11:15 Ing. Jiří Skála, ELTODO Citelum Vyhodnocení dopravních nehod v ČR na přechodech pro chodce
11:30 Ing. Tomáš Novák VŠB TU Ostrava Základy světelné techniky 1
12:15-13:45 Přestávka na oběd , oběd 12:30 v restauraci vedle sálu
Odpolední blok
13:45 Ing. F. Jandura, EZU Praha Certifikace LED svítidel
14:10 Ing. Jiří Novotný, FCC Public Názvoslovná norma
14:30 Ing. Vladimír Dvořáček Bylo účelné rušit žárovky a co bude další?
15:00-15:30 Přestávka na kávu
15:30 Ing. Tomáš Maixner, SRVO Specifika svět. tech. výpočtů pro LED svítidla
16:00 Zdeněk Hasoň, VO Revival Dotace pro VO
16:30 Jiří Hochman, Siteco VO… nezapomněli jsme proč?
17:00 Zprávy o činnosti pracovních skupin
17:30 Diskuze a závěr přednáškového bloku
18:30 Společný odchod na Club Classic
Zde, v příjemném přírodním prostředí, bude program pokračovat na pozvání IZP-PLASTIK s.r.o. neformální částí: kulturním programem: Flamencový koncert a tance (kytara Petr Vít, perkuse Azar Abou, tanec Veronika Vítová), raut a grilování. Návrat na ubytování individuální.