53. Technický seminář

05.11.2017 11:05

Vážené dámy, vážení pánové,

53. Technický seminář se uskuteční ve dnech 26.-27.4.2018. Generálním partnerem se stala společnost SEVEN Energy s.r.o. Zapište si tento termín do vašich kalendářů.

Na setkání s Vámi se těší předsednictvo SRVO