Předsednictvo SRVO

Předseda:

         Ing. Jiří Skála              tel.: 607 005 118; e-mail: predseda@srvo.cz

Mistopředseda:

           Karel Müller                tel.: 602 767 901; e-mail: mullerk@srvo.cz

Hospodářka (a členka):

Ing. Věra Bursíková     tel.: 727 858 909; e-mail: hospodarka@srvo.cz

Členové:

 Michal Polanecký          tel.: 602 112 136; e-mail: polaneckym@srvo.cz           

Ing. František Luxa       tel.: 602 230 788; e-mail: luxaf@srvo.cz

Ing. Jan Novotný          tel.: 734 150 868; e-mail: novotnyh@srvo.cz

Ing. Roman Závodský    tel.: 773 626 899; e-mail: zavodskyr@srvo.cz

Tajemník SRVO:

Ing. Jiří Skála                 tel.: 607 005 118; e-mail: tajemnik@srvo.cz

Kontrolní komise

Předseda:

Milan Benda                tel.:  734 437 570; e-mail:  benda.milan@magistrat.liberec.cz 

Členové:

Kamila Procházková    tel:  602 225 124; e-mail: prochazkovak@eltodo.cz

Ing. Petr Holec            tel.: 725 520 809; e-mail: holecp@eltodo.cz

Redakční rada Zpravodaje

Šéfredaktor:

            Ing. František Luxa    tel.: 602 230 788; e-mail: luxaf@srvo.cz

 

Členové:

            Ing. Věra Bursíková tel.: 602 230 788; e-mail: bursikovav@srvo.cz

            Ing. Jiří Skála          tel.: 607 005 118; e-mail: predseda@srvo.cz