Novinky

54. Konference SRVO

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé kvalitního veřejného osvětlení, dovolujeme si Vám sdělit, že 54. Konference SRVO se bude konat ve dnech 1.-2.listopadu 2018 v Orea Resortu Santon v Brně. Konference SRVO je koncipována jako dvoudenní setkání. Prosím, zarezervujte si tento termín do svých kalendářů. Pro závazné přihlášení na Konferenci SRVO je k dispozici elektronická verze […]

DOTACE pro veřejné osvětlení

Dne 15. 3. 2017 byla zveřejněna výzva 058 v rámci OPZ, která je určena mimo jiné i pro zpracování Koncepce veřejného osvětlení s výší dotace 95%. Koncepce veřejného osvětlení je soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech. […]

Vliv kvality bezpečnosti v Událostech na ČT1

Téma vlivu kvality osvětlení na dopravní nehodovost oslovilo i reportéry ČT1. Předseda SRVO a předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ Ing. Jiří Skála byl osloven redaktorem ČT1, aby zprostředkoval názor na současný stav kvality osvětlení v ČR. Pro reportáž byla zvolena silnice I. třídy č. 6 – tedy výpadovka z Prahy na Karlovy Vary, na které je […]

Kvalita osvětlení projednávaná na půdě MMR

Dne 6. 1. 2016 se uskutečnilo na půdě ministerstva pro místní rozvoj další jednání. Tématem jednání bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z nedodržování závazných norem i důsledků, které toto nedodržování norem s sebou přináší. Tohoto jednání se zúčastnili předseda SRVO, Ing. Jiří Skála, za ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Marcela Pavlová a Mgr. Martin Janda a […]

Zachraňme lidské životy – rozsviťme obce!

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Ministerstvem dopravy ČR, oddělením BESIP prověřuje nehodová místa s největšími následky dopravních nehod v noční obci. V prvním pololetí 2015 prověřila kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic ve 37 obcích. Výsledky provedeného hodnocení nejsou vůbec lichotivé. „Výsledky provedeného hodnocení jednoznačně […]

Setkání se stavebními úřady Královéhradeckého kraje

Dne 17. 12. 2015 pořádal Královéhradecký kraj jednodenní Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů. Základním tématem byl přenesený výkon statní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu. Do připravovaného programu byl pozván i Ing. Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, aby přítomné seznámil s problematikou osvětlování průjezdných úseků silnic, pro které jsou normy […]

Školení pro projektanty ČKAIT

Spolupráce mezi ČKAIT a ředitelstvím služby dopravní policie přinesla i v roce 2015 možnost zúčastnit se aktivně školení projektantů ČKAIT. Školení zaštítily kromě ředitelství služby dopravní policie i Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a Česká společnost pro osvětlování. Seminář se jako v loňském roce uskutečnil na půdě centrály ČKAIT. Zatímco zástupci ředitelství služby dopravní policie […]

Ocenění na Silniční konferenci 2015 v Plzni

Organizátoři Silniční konference 2015, která se koná v Plzni ve dnech 21. a 22.10.2015 v prostorách Congress Center Parkhotelu Plzeň, vyšli vstříc žádosti a vyčlenili prostor pro udělení „Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti na průjezdních úsecích silnic v noční obci za rok 2014″. Slavnostní předání se uskuteční 21.10.2015 v 11:15 hod a to ihned […]

Jednání se Svazem měst a obcí ČR

V ranních hodinách dne 19.10.2015 se uskutečnilo trojstranné jednání na půdě Svazu měst a obcí ČR. Jednání se zúčastnil Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, pplk. JUDr. Sabina Burdová, vrchní rada služby dopravní policie a dále zástupci Svazu měst a obcí ČR – Ing. Bc. Tomčalová Barbora, Ing. Chládková Jana a Mgr. Sobková Miroslava. Společným tématem […]