56. Konference Plzeň

56. Konference SRVO se uskuteční ve dnech 24. – 25. 10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31,   Plzeň 3 – Jižní Předměstí. Akce proběhne pod záštitou rezortů podporujících kvalitu osvětlení veřejného prostoru. Věnována bude úloze státu a zprostředkuje dialog mezi všemi kompetentními stranami.

Konference na téma „Role státu při obnově veřejného osvětlení“ se bude zabývat níže uvedenými tématy:

  • SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni
  • Legislativní podpora veřejného osvětlení (MMR ČR)
  • Podpora úspor energií v oblasti veřejného osvětlení (MPO ČR)
  • Požadavky na snížení světelného znečištění v oblasti veřejného osvětlení (MŽP ČR)
  • Požadavky na dotace od měst a obcí (SMO ČR)
  • Dotační podpora veřejnému osvětlení v období 2020-2025 (MMR ČR)

Přihláška na konferenci

Těšíme se na vás, předsednictvo SRVO