53. Technický seminář

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé veřejného osvětlení,

Dovolujeme si Vás společně s generálním partnerem, společností SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú a projektem Premiumlight Pro, pozvat na 53. Technický seminář SRVO, který se bude konat ve dnech 26. – 27. dubna 2018 v hotelu Kladno v Kladně.

Součástí 53. Technického semináře je „Mimořádná volební Členská schůze“ na které se bude na základě usnesení předsednictva SRVO ze dne 30.1.2018 volit nové předsednictvo. Rádi bychom Vás proto požádali o zaslání kandidátů z řad členů SRVO, kteří by rádi přispěli k činnosti předsednictva SRVO. Návrhy Vašich kandidátů na pozici předsedy, místopředsedy a členů předsednictva prosím vyplňte na webové stránce v rámci přihlašování své účasti nejpozději do 10. 3. 2018 aby mohly být kandidátky včas projednány a připraveny pro jednání mimořádné volební Členské schůze.

Na setkání s Vámi se těší předsednictvo SRVO